Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkratky

zkratky, zkratky, zkratky…

v Kynologii J

 

MKS = Memoriál Kolomana Slimáka (soutěž určená loveckým psům) - jedná se o vrcholné mezinárodní zkoušky ohařů s udělováním CACIT. K.Slimák je nestor slovenské lovecké kynologie.

MMŠ = memoriál Mileny Štěrbové (soutěž určená loveckým psům)

MRK = Memoriál Richarda Knolla - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů o titul “Všestranný vítěz ČR roku .…”.

MS = mistrovství světa. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce…).

MS WUSV = mistrovství světa německých ovčáků

MSKS = Moravskoslezský kynologický svaz (sportovní kynologie)

MVDrK = Memoriál MVDr.Josefa Kuhna (soutěž určená loveckým psům)

MZŘ = mezinárodní zkušební řád (např. IPO či SchH, ale i jakýkoliv jiný netýkající se sportovní kynologie)

N = “nedostatečný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se pětce, tedy, že pes není typický, či že jeho výkon byl jednoduše nedostatečný.

NHSB = zkratka plemenné knihy Holandska

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu “Národní vítěz”

NZŘ = národní zkušební řád, (např. pro sportovní kynologii zahrnuje zkoušky ZM-ZVV3, ZPO a ZPS, ale může se týkat i jiného zaměření kynologie)

OV (Obl.v.) = Oblastní výstava. Jedná se o výstavu (společně s Krajskou výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul “Oblastní vítěz”. Součástí oblastních výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.

OCD = osteochondróza - osteochondritida. Jedná se o nádorové onemocnění chrupavky.

ÖHZB = zkratka plemenné knihy Rakouska

OPCH = oblastní poradce chovu

OPT 1-3 = zkouška psa obranáře dle zkušebního řádu zvaného TART. Obsahuje poslušnost a obranu. Zkoušky se skládají od nejnižšího stupně po nejvyšší - vzestupně, přičemž OPT3 je zkouška nejnáročnější.

P = (v saňovém sportu) znamená “pulka”, dřívější název zněl skandinávská, a označením S. Může se jednat jak o závodní třídu (pes+pulka, což jsou ploché boby+lyžař), nebo také závodní třídu PM=Pulka muži, PŽ=Pulka ženy.

P = parvoviróza - jedná se o infekční onemocnění, které může končit až smrtí. Doporučuje se pravidelné očkování od štěněčího věku.

P ČMKU = předsednictvo Českomoravské kynologické unie

p.p. (PP) = průkaz původu

P1-4 = dentes praemolares (třeňové zuby)

PB (Pb) = předběžné (zkoušky) barvářů

PCR = metoda genetické analýzy

PCH = poradce chovu

Pi = parainfluenza (onemocnění podobné lidské chřipce)

PK = plemenná kniha

PL = vyšetření luxace pately

PO1-3 = polská všestranná zkouška (sportovní) kynologie

PRA = progressive retina atrophy, což je progresivní atrofie sítnice(postižení oka), degenerace (postupné zakrňování). Jedná se o dědičné onemocnění.

PZ = podzimní zkoušky - lovecké zkoušky, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a aportování drobné zvěře

PZMP = podzimní zkoušky malých plemen

PZP = pastevecká zkouška psa, prověřuje způsobilost psa k vedení stáda, včetně přechodu stáda přes most, po komunikaci, vyvedení a odvedení stáda z/do košáru

OeKV = Österreichischer Kynologenverband - Rakouský kynologický svaz

QCR-Systém = je rychlovýměnný systém umělých skluznic saní

R = Rabies - vzteklina, virové onemocnění, přenosná ze všech a na všechny teplokrevné živočichy, tedy je přenosná i na člověka.

r.CAC (Res.CAC) = jedincům ohodnoceným známkou “výborný 2”, může rozhodčí udělit Res.CAC. Ten se uděluje zvlášť psovi a zvlášť feně ve třídách šampionů (vítězů), pracovní, otevřené a v mezitřídě, a to jen jedincům mimořádných kvalit, kterému by rozhodčí titul CAC zadal, pokud by nebyl na výstavě přítomen jedinec, který obdržel “výborný 1”, CAC. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený (udělený) titul “Český šampión”, přiznává se CAC (jeho váha) jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení titulu si ověřuje sám majitel jedince s Res.CAC na sekretariátu ČMKU.

r.CACIB (Res.CACIB) = - psovi/feně na druhém místě, za jedincem, který obdržel ocenění CACIB (jen na výstavách mezinárodních), může rozhodčí udělit Res.CACIB.

r.CACT (res.CACT) = může obdržet druhý pes v pořadí, za stejných pravidel, jak je uvedeno výše, včetně známky “velmi dobrý”. Pokud získá v soutěži CACT (ČR) jedinec, který už potvrzený titul Šampion práce ČR má, přizná se CACT (jeho váha) jedinci (stejného plemene), který obdržel Res.CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověřuje majitel jedince s Res.CACT na sekretariátu ČMKU.

REG. (u čísla zápisu) = znamená, že se jedná o jedince registrovaného. Znamená to, že pes či fena nemá tři plné generace předků zapsané v plemenných knihách FCI. Takový jedinec sice může na mezinárodní výstavě získat titul CACIB, ale FCI mu nepotvrdí titul “Interchampion”. Nezřídka je důvodem registrovaného zápisu fakt, že předci štěněte byli do ČR dovezeni ze země, která není (či nebyla) členem FCI.

RH-E = zkouška způsobilosti záchranného psa. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-F A = zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-F B = zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-FL A = zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-FL B = zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-L C = zkouška záchranného psa lavináře s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT A = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT B = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RHT B = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W A = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W B = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W C = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RH-W D = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti D. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.

RK = revizní komise (skládá se z lichého počtu lidí), je volena v každé organizaci a kontroluje dodržování stanov apod..

RTG DKK = rentgen kyčelních kloubů

S, P, O = stopa, poslušnost, obrana. Těchto zkratek se používá při vypisování dosažených bodů v dané zkoušce, tedy např: ZVV2 - S 93, P 99, O 95. Čím více dosažených bodů, tím lépe. Většinou je nejvyšší počet bodů 100, ale např. u ZM je max.50 za každý oddíl, ale naproti tomu např. v oddíle obrany u zkoušky ZPO2 je max.počet dosažených bodů 200.

SC = Schweizerischer Schäferhund Club - Švýcarský klub chovatelů ovčáckých psů

SHSB = Schweizer Hundestammbuch - plemenná kniha Švýcarska

SKG = Schweizerische Kinologische Gesellschaft - Švýcarská kynologická společnost

SchH 1-3 = mezinárodní zkušební řad vytvořený klubem německých ovčáků, tedy se jedná o zkoušky sportovní kynologie, obsahující stopu, poslušnost a obranu. Opět nejvyšší číslo označuje nejvyšší a tedy i nejtěžší stupeň zkoušky, přičemž je bezpodmínečné absolvování všech stupňů vzestupně - postupně.

SchHA = zkouška ze souboru zkušebního řádu SchH, obsahující pouze poslušnost a obranu, tedy se jedná o zkoušku stopařskou.

Skj (v saňovém sportu) = třída Skijöring, je nejméně náročná třída - soutěž na vybavení, její počátky byly ve Skandinávii a u nás

SKJ = Slovenská kynologická jednota

SPT1-3 = zkouška psa stopaře dle zkušebního řádu TART, která obsahuje stopu, poslušnost a speciální cviky. Zkoušky se skládají postupně - vzestupně, přičemž SPT3 je zkouška nejnáročnější.

SPZ = Slovenský poĺovnický zväz

SSPS ČR = Svaz sportu psích spřežení České republiky

SV = Verein für Deutsche Schäferhunde - Spolek chovatelů německých ovčáků v Německu

SV = Speciální výstava. Tato výstava je pořádána 1x ročně pro každé plemeno svým klubem. Na této výstavě se zadává i ocenění CAC a CAJC.

SVV1-3 = slovenská všestranná zkouška, je velice obdobná (ne-li přímo stejná), jako zkouška dle českého národního zkušebního řádu ZVV1-3

T 1-3 (TART 1-3) = zkoušky dle zkušebního řádu TART. Jsou všestranné (stopa, poslušnost a obrana) a skládají se postupně - vzestupně, přičemž T3 (TART3) je zkouška nejnáročnější.

TRIAL = soutěže v pasení (práce ovčáckého psa)

U = “uspokojivý”, jedná se u o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se čtyřce.

U = univerzálně lovecky upotřebitelný pes (takto je zapisován do plemenné knihy)

V = “výborný”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VD = “velmi dobrý”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojce. Jeli u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je “velmi dobrý” v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.

VDH = Verband für das Deutsche Hundewesen - Německý kynologický svaz

VP = speciální zkoušky zaměřené na vodní práce loveckých psů

= výstavní řád - určuje pravidla na výstavách tak, aby všechny výstavy na území České republiky měly jednotný a důstojný ráz. Bezprostředně navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI

VSV (Vítěz SV) = “Vítěz speciální výstavy” - jedná se o výstavu určenou pro jednotlivá plemena, je pořádána pouze 1x ročně.

VTD = vítěz třídy dorostu (na výstavě oblastní či krajské)

VTM = vítěz třídy mladých (na výstavě oblastní či krajské)

VTO = vítěz třídy otevřené (na výstavě oblastní či krajské)

VTP = vítěz třídy pracovní (na výstavě oblastní či krajské)

VV = výstavní výbor jedná se o organizační jednotku, která se stará o zdárný průběh výstavy

VZ = všestranné zkoušky - jsou nejvyšším typem loveckých zkoušek. Pes, který je úspěšně absolvuje, může být v plemenné knize zapsán jako univerzálně lovecky upotřebitelný pes (zkratka U)

VZ 1-3 = vytrvalostní zkouška, kterou se prověřuje fyzická zdatnost psa. Čísla 1-3 představují obtížnost zkoušky. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

VZMP = všestranné zkoušky malých plemen

WeltsGR = světový vítěz (Světové výstavy)

ZH = zkoušky honičů - kvalifikuje psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé

ZKO = základní kynologická organizace (cvičiště psů)

ZLP1-3 = zkouška lavinových psů 1.-3.stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZLP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZLP-N = noční zkouška lavinových prací, prověřuje schopnosti psa vyhledávat zasypané osoby sněhem, přičemž zkouška je ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZM = zkouška základního minima dle českého národního zkušebního řádu, zkouška prověřující všestrannost (zahrnuje stopu, poslušnost a obranu), přístupná pro všechny psy s výškou min. 45 cm

ZMMP = všestranná zkouška základního minima ve sportovní kynologii malých plemen (stopa, poslušnost a spec.cviky) - určena pro plemena do výšky 45 cm

ZMP 1-2 = všestranná zkouška (stopa, poslušnost, speciální cviky) malých plemen dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie, určena pro všechny psy menší než 45 cm, bez dalšího omezení. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž ZMP2 je zkouška náročnější - těžší. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.

ZN = zkoušky z norování (u psů norníků)

ZO = základní organizace (cvičiště psů)

ZO = zkouška odvahy psa

ZOP = zkouška ovladatelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. Obsahuje nejzákladnější cviky poslušnosti.

ZPO 1-2 = zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a obranu), pro oba stupně je stanovená minim.výška psa, která činní 45 cm. 1.stupeň je přípustný jak pro psy s p.p. tak bez p.p., 2.stupeň, podstatně náročnější zkouška-na dva figuranty, je určena pouze psy s průkazem původu. Účast na ZPO2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO1.

ZPO1-2 (OP1-2) = zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii, dle Národního zkušebního řádu. Přípustná je psům vyšším než 45 cm. Obě zkoušky se musí dělat postupně - vzestupně. Obsahuje pouze poslušnost a obranu. ZPO2 mohou provádět pouze plemena s průkazem původu.

ZPOP1-3 = zkoušky práce ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. Stupně označují náročnost zkoušky, přičemž čím vyšší číslo - stupeň, tím je zkouška náročnější.

ZPR = zkoušky přinášení, určeno pro retrívry

ZPS 1-2 (SP1-2) = zkouška psa stopaře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a stopy), 1.stupeň je přípustný pro všechny psy bez omezení, 2.stupeň, podstatně náročnější zkouška, je určena pouze psy s průkazem původu, bez omezení výšky. Účast na ZPS2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS1.

ZPU1-2 = zkouška pracovní upotřebitelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. ZPU1 obsahuje základní cviky poslušnosti + u volitelný cvik - hlídání předmětu nebo stopování, ZPU2 obsahuje stopu, poslušnost a obranu.

= zkušební řád (pravidla a seznam cviků např. u sportovní kynologie či myslivosti atd.)

ZTV = zkouška terénního vyhledávání je zkouškou záchranných psů. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZV = zkoušky vloh - základní lovecké zkoušky odhalující vrozené vlohy psa

ZVMP = zkoušky vloh malých plemen (lovecká zkouška)

ZVOP = zkouška vloh ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. U některých plemen je pes (fena), který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, oprávněn být na výstavě zařazen do třídy pracovní.

ZVP 1-3 = zkouška vodních prací 1.-3.stupně, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZVP-N = noční zkouška vodních prací, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě, ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZVR, LZR, PZR, VZR = jmenované zkoušky jsou různé lovecké zkoušky pro retrívry

ZVV1-3 = (ZVV1 či ZV1, ZVV2 či ZV2, ZVV3 či ZV3), jedná se o zkoušky všestrannosti (stopa, poslušnost, obrana) dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie. Je přístupná všem psům vyšším 45 cm. Do druhého stupně včetně je přístupná všem psům bez ohledu na plemeno a čistokrevnost. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž čím vyšší je číslo, tím náročnější - těžší zkouška je. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.

ZZP1-3 = zkouška záchranných prací 1.-3.stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZZP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád

ZZP-N = noční zkouška záchranných prací (psů). Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZS = zkouška záchranného stopování. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.

ZZZ = zkouška záchranářské způsobilosti (psa), dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád

Eva Nohelová

 

Zveřejněno: 01.01.2010