Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKCE, Závody, Zkoušky

ZKO

Městec Králové

pořádá

 

 1. dubna 2023 jarní závod

v kategoriích ZZO štěňátka, ZZO, ZVV1 závod dvojic, ZVV 1 – senior,

IGP 2, IFH-V

Kontrolák (kontrolní výkon)

                      

Datum konání:          sobota -  15. dubna 2023

Prezence:                7.30 - 8.00 hod

Místo konání:           ZKO Městec Králové

Startovné:               dospělí         250,- Kč (350,- v den závodu)

                               mládež         150,- Kč  (250,- v den závodu)

 

Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce.

 

       Rozhodčí:  Jiří Labuta, Luboš Jánský

       Figurant: Karel Krupka

                

         Přihlášky zasílejte na adresu: zkomestec@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 6.4.2023.

První tři v kategorii

obdrží pohár a věcnou cenu.

Ohodnoceno bude 1.místo v kategorii - KONTROLÁK

 

Všichni účastníci obdrží malou pozornost.

                           

Vyhlášení a ukončení závodů záleží na počtu účastníků.

Výsledky závodu budou zveřejněny

na  https://zkomesteckralove.estranky.cz/

kde najdete tyto propozice a také další informace ohledně závodu

 

 

 

 

Podmínky závodu:

 • Podmínkou účasti na soutěži je řádně podaná přihláška, zaplacení startovného, platné předepsané očkování, průkaz člena ČKS nebo průkaz chovatelského klubu začleněného v ČMKU. Na požádání pořadatele rovněž předloží průkaz původu psa.
 • Výstroj psa musí odpovídat platným směrnicím zkušebního řádu
 • Psovodi, kteří se chtějí zúčastnit závodu s háravou fenou, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit pořadateli při prezenci. Jsou povinni fenu držet mimo kontakt s ostatními psy, nevstupovat do prostor určených k provádění cviků, pohybovat se jen v prostorách určených pořadatelem. Psovodi s háravými fenami startují podle losu jako poslední a mají před soutěží možnost krátkého tréninku.
 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za zranění nebo úhyn psa.
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi.
 • Účastníci závodu jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. V případě nedodržení stanovených podmínek může být závodník diskvalifikován.
 • Po zahájení závodu nebudou dodatečně další psovodi k účasti na akci připuštěni, a to ani v případě, že byli předem přihlášeni.
 • Psovodi jsou povinni dodržovat obecné předpisy, zákony,  především zákon na ochranu zvířat a veterinární zákon, dále pravidla slušného chování.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména s kupírováním ušních boltců). Psovod je povinen seznámit se s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů)
 • Protest se podává písemně, nejpozději 15 min po ukončení jednotlivých disciplín vedoucímu soutěže vkladem 500 Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele.
 • Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v obraně, v případě shody rozhoduje los. V kategorii ZZO štěňátka a ZZO rozhoduje vyšší počet bodů získaných za cvik aport, v případě shody rozhoduje los.  V kategorii KONTROLÁK – rozhoduje los.

 

1.kategorie – podle NZŘ – ZZO - štěňátka

Psovod může závodit se psem, který má věk do 15cti měsíců, může mít u sebe 5 ks pamlsků, které může použít, ale nesmí mu padat. Maximální počet závodníků je stanoven na 15. Bez speciálních cviků.

2. kategorie – podle NZŘ – ZZO

Psovod může závodit se psem, jehož stáří je nejméně 10 měsíců. Bez pamlsků a motivačních prostředků. Maximální počet závodníků je stanoven na 15. Bez omezení. Bez speciálních cviků.

3. kategorie – podle NZŘ – ZVV1 (závod dvojic)

Závodníci soutěží ve dvojicích, poslušnost: každý z dvojice provede pulku cviků poslušnosti a jeden z dvojice bude absolvovat stopu a jeden obranu, body se sčítají. Bez omezení.

4. kategorie  – podle NZŘ – ZVV1 - senior – psi od 8 let věku (poslušnost, obrana)

Bez omezení. Překážky budou sníženy dle možností psího seniora.

5. kategorie  – podle MZŘ – IGP 2 (poslušnost, obrana) Bez omezení.

6. kategorie  – podle MZŘ – IFH-V (stopa) Bez omezení.

7. kategorie – KONTROLÁK (kontrolní výkon) – bez omezení

- figurant ve vzdálenosti 100 kroků provádí protiútok bez zastavení se před zákusem, 2x úder po zákusu, Psovod běží za psem okamžitě po vypuštění. Hodnocení  ( 45 + 5 )

Do této kategorie se mohou přihlásit i psi, kteří budou závodit v kategori ZZO, nebo IFH-V.

 

 

Přihláška na  jarní závod 15.4.2023 – ZKO Městec Králové

 

Jméno a příjmení psovoda............................................................................................

 

Adresa .............................................................................................................................

 

Telefon (VS = Variabilní. symbol platby)..................................................................

 

Organizace (ZKO) ..........................................................................................................

 

Jméno psa/feny................................... Chovatelská stanice......................................

 

Datum narození psa ....................................... Plemeno ................................................

 

Závod dvojic ZVV1: s kým jdu ve dvojici.....................................................................

 

Budu závodit v této kategorii: 

 

ZZO – štěňátka  (do 15cti měs. věku psa)  ZZO  

ZVV1- závod dvojic     ZVV1 – senior (od 8 let věku psa)      IGP 2     IFH-V     

KONTROLÁK   

           

*) vybrané zaškrtněte

 

Po celou dobu akce platí zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Není umožněna účast psům s kupírovanýma ušima.

 

Psovod souhlasí se zveřejněním výsledků (jméno psovoda, jméno psa, pořadí, bodové hodnocení) a fotografií pořízených pořadatelem na webu pořadatele a v médiích.

 

Odesláním přihlášky psovod akceptuje propozice.

Při neúčasti je poplatek za startovné nevratný.

Akce se nemohou zúčastnit nemocní a zranění psi.

 

Přihlášky posílejte nejlépe e-mailem na adresu: zkomestec@seznam.cz

ZKO Městec Králové, Na Bánské 372, 289 03 Městec Králové

Kontaktní osoba: Radka Votrubová – tel. 777 321 852

 

Startovné uhraďte na účet č. FIO banka a.s., 2100788711/2010, jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo psovoda, nebo hotově při prezenci (pozor platba na místě je o 100,- Kč vyšší).

 

 

Rubriky

Program

Příspěvků: 1

Proběhlé AKCE

Příspěvků: 0

Plánované AKCE

Příspěvků: 1