Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.5.2018 - Jarní závod jednotlivců

ZKO

Městec Králové

pořádá

1. května 2018

  jarní závod jednotlivců

            v kategoriích ZZO, ZZO 1,

ZM, ZVV 1, IPO 3 (kategorie s obranou jsou bez stop),

                   Stopa dle ZVV1

                      

Datum konání:                úterý – svátek -  1. května 2018

 

Prezence I. část (kategorie STOPA, ZZO a ZZO1) :            7.30 - 8.00 hod

Vyhlášení I. části závodu  - po ukončení stop,ZZO a ZZO1

 

Prezence II. část (kategorie ZM, ZVV1, IPO3):                  10.30 – 11.00 hod

Vyhlášení II. části závodu - po ukončení ZM, ZVV1, IPO3

 

Místo konání:                        ZKO Městec Králové

Startovné:                            dospělí    200,- Kč (300,- v den závodu)

                                               mládež   150,- Kč  (250,- v den závodu)

 

Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce.

 

Rozhodčí:  Iva Hloušková, Luboš Jánský    Figurant: Lukáš Dostál

                 

Přihlášky zasílejte na adresu: zkomestec@seznam.cz

 

Uzávěrka přihlášek je v pátek 29. dubna 2018.

První tři v kategorii (ZZO,ZZO1,ZM,ZVV1, IPO3 a STOPA) obdrží pohár, diplom a věcnou cenu.

 

Všichni účastníci obdrží malou pozornost.

                                              

Vyhlášení a ukončení závodů záleží na počtu účastníků.

Výsledky závodu budou zveřejněny ZDE.

 

 

Podmínky závodu:

 • Podmínkou účasti na soutěži je řádně podaná přihláška, zaplacení startovného, platné předepsané očkování, průkaz člena ČKS nebo průkaz chovatelského klubu začleněného v ČMKU. Na požádání pořadatele rovněž předloží průkaz původu psa, výkonnostní nebo pracovní knížku, případně potvrzení o vykonaných zkouškách u psů bez průkazu původu z důvodů případného ověření složených zkoušek kvůli zařazení do katerogorií závodu.
 • Výstroj psa musí odpovídat platným směrnicím zkušebního řádu
 • Psovodi, kteří se chtějí zúčastnit závodu s háravou fenou, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit pořadateli při prezenci. Jsou povinni fenu držet mimo kontakt s ostatními psy, nevstupovat do prostor určených k provádění cviků, pohybovat se jen v prostorách určených pořadatelem. Psovodi s háravými fenami startují podle losu jako poslední a mají před soutěží možnost krátkého tréninku.
 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za zranění nebo úhyn psa.
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi.
 • Účastníci závodu jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. V případě nedodržení stanovených podmínek může být závodník diskvalifikován.
 • Po zahájení závodu nebudou dodatečně další psovodi k účasti na akci připuštěni, a to ani v případě, že byli předem přihlášeni.
 • Psovodi jsou povinni dodržovat obecné předpisy, zákony,  především zákon na ochranu zvířat a veterinární zákon, dále pravidla slušného chování.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména s kupírováním ušních boltců). Psovod je povinen seznámit se s předpisy na ochranu zvířat (Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů)
 • Protest se podává písemně, nejpozději 15 min po ukončení jednotlivých disciplín vedoucímu soutěže vkladem 300 Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele.
 • Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v obraně, v případě shody rozhoduje los. V kategorii ZZO a ZZO 1 rozhoduje vyšší počet bodů získaných za cvik aport, v případě shody rozhoduje los.  V kategorii STOPA a KONTROLÁK – rozhoduje los.

 

1. kategorie – podle NZŘ – ZZO + speciální cviky
Psovod může závodit se psem, který má nejvyšší složenou zkoušku ZZO a jehož stáří je nejméně 10 měsíců. Maximální počet závodníků je stanoven na 15.

2. kategorie – podle NZŘ – ZZO 1
Psovod může závodit se psem, který má nejvyšší složenou zkoušku ZZO 1 a jehož stáří je nejméně 14 měsíců. Maximální počet závodníků je stanoven na 15. U psů/fen do 40 cm výšky bude snížena překážka - metrová, na 40 cm.

3. kategorie  - STOPA dle ZVV1 – bez omezení

4. kategorie  – podle NZŘ – ZM (bez stopy)

Psovod může závodit se psem, který má nejvyšší složenou zkoušku ZM.

5. kategorie – podle NZŘ – ZVV1 (bez stopy) – bez omezení

6. kategorie – podle MZŘ – IPO 3 (bez stopy) – bez omezení